Savunma

Savunma Sanayi

Savunmada üretilen ürünlerin verileri dışarıya kapalı olması ve dışarıdan erişim yapılmaması gerekmektedir. Uzaktan erişim ihtiyacı olması durumunda sadece belirlenen cihazlar ve bu cihazların bağlandıkları IP numaraları ile giriş yapmalarına olanak tanımlanabilmektedir.

İhtiyaç olması durumunda sistem kapalı devre çalışacak hale getirilip veriler ilgili firmanın kendi sunucularında saklanabilmektedir. Savunma sanayi üreticileri yüksek düzeyde güvenlik gerektiren sunucu işletim sistemlerinde Linux tabanlı yerli yazılımlar ile entegre edilerek çalışma imkanı verilebilmektedir.

Fason olarak üretilen parçaların izlenebilirliği sağlanabilmekte ve hangi parçaların ilgili cihaz veya ekipmanlara takıldığı denetlenebilmektedir.

Kalite kontrol süreçlerinde kontrol amacı ile kullanılan cihazların bakım ve kalibrasyon durumları Ütaksis ile rahatlıkla yapılabilmektedir. Üretim planlaması yapılarak kritik stok ve fazla stok gibi bilgiler izlenebilmektedir. Üretimler belirli kalite standartlarında yapılmasına ve ihtiyaç olan dokümanların doğru bir şekilde saklanması ve bulunmasına imkan vermektedir.

To Top